วีซ่าอังกฤษ England Visa ประเทศอังกฤษ  UK  VISA  APPICATION , Bamgkok Thailand

 ข้อมูลประเทศอังกฤษ  อังกฤษ (อังกฤษ: England) หรือในอดีตเรียกว่า แคว้นอังกฤษ เป็นประเทศอันเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร มีพรมแดนทางบกติดต่อกับสกอตแลนด์ทางเหนือ และเวลส์ทางตะวันตกทะเลไอร์แลนด์ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทะเลเซลติกทางตะวันตกเฉียงใต้ ทะเลเหนือทางตะวันออก และช่องแคบอังกฤษซึ่งคั่นระหว่างอังกฤษกับยุโรป ภูมิประเทศของอังกฤษส่วนมากประกอบด้วยเขาเตี้ยๆ และที่ราบ โดยเฉพาะทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษ  คำว่า "อิงแลนด์" (England) ซึ่งเป็นชื่อในภาษาอังกฤษของอังกฤษในปัจจุบัน ได้มาจากชื่อ "อังเกิล" (Angles) ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในบรรดาชนเผ่าเยอรมันหลายเผ่าที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนนี้ ตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึง 6 โดยมาจาก "Engla Land" และกลายมาเป็น "England" ในปัจจุบัน                                         

อย่างไรก็ดี ทางเหนือและทางตะวันตกเฉียงใต้เป็นที่สูง วินเชสเตอร์เป็นเมืองหลวงเก่าของอังกฤษกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นลอนดอนใน พ.ศ. 1609 ปัจจุบัน ลอนดอนเป็นเขตมหานครใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรและพื้นที่เมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเมื่อวัดด้วยเกณฑ์ส่วนใหญ่ ประชากรอังกฤษมีอยู่ราว 51 ล้านคน คิดเป็น 84% ของประชากรสหราชอาณาจักร และส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในกรุงลอนดอน      

เอกสารของผู้ยื่นสมัคร                                                                                                  

1.หนังสือเดินทางตัวจริง  จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง  และหนังสือเดินทางเล่มเก่า ( ถ้ามี )                        

2. บัตรประชาชน                                            

3. ทะเบียนบ้าน                                             

4. สูติบัตร/ใบรับรองการเกิด (ถ้ามี)                       

5. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน)        

6.ใบจดทะเบียนสมรส (ถ้าเคยสมรสมาก่อน)        

7. ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า) 

8. ใบรับรองงาน/ใบลางาน ( ถ้ายังทำงานอยู่ )     

9.กรณีมีกิจการส่วนตัวให้ยื่นหนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า

10.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (อับเดตแล้ว)           

11.โฉนดที่ดิน /หลักฐานทางทรัพย์สินที่เป็นชื่อของตัวเอง(ถ้ามี)   

12.รูปถ่ายติดใบสมัคร รูปสี ขนาด2นิ้ว 2  รูป พื้นหลังสีขาว                                                             

13. เอกสารคนรับรอง (กรณีมีผู้รับรอง )


ระยะเวลาในการยื่น             

15 วันทำการ           ค่าธรรมเนียม 4,900  บาท (ค่าธรรมเนียมอาจ

                             มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต)         

สถานที่ยื่นวีซ่า          ชั้น 28 อาคารเทรนดี้ ออฟฟิศ  สุขุมวิท 13 

                             เขตคลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 10110                                                                   (ใกล้สถานี รถไฟฟ้า นานา ทางออกหมายเลข 3

เวลาทำการ             จันทร์ – พฤหัสบดี  08.00-12.00 /12.45-16:30 น.

                             วันศุกร์: 08:00 - 13:00 น.

เวลายื่นวีซ่า             จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 15.00 น

เวลารับวีซ่า             จันทร์ – ศุกร์  เวลา 15.00 – 16.30 น 

 

ค่าบริการ/บาท มีดังต่อไปนี้ 

1.กรอกฟอร์มออนไลด์ 

2.นัดคิวยื่นวีซ่า 

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า 

4.จัดเรียงเอกสารก่อนทำการยื่นวีซ่า 

5.ออกใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.บริการแปลจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูต


   << Back

Contact us:  Office Location

ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22, Sukhumvit 101 Rd.
Pharkanong Bkk 10260

Mobile No. 087-712-6189/ 098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105 

Email:  thitiporn536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com

How to get here: 

(Take a BTS skytrain get off at the Punnawithi BTS exit 1 just walk downstairs and turn left then walk straight  until you reach Sukhumvit 101 from there you can take a motorcyle going to Punawitthi Soi 22 travel time for about 10mins fare for Motorcycle ( 10 Baht) arrive at Punawitthi soi 22 please turn right you can see our company Arna Education & Services Co., LTD License and RregistrationChaengwattana Immigration Map


Visitors
Today 92
Yesterday 178
Total 91,585
Page Views
Today 94
Yesterday 276
Total 125,438
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×