วีซ่าประเทศออสเตรเลีย Australia ประเทศออสเตรเลีย  AUS  VISA  APPICATION ,Bangkok Thailand

 ข้อมูลประเทศออสเตรเลีย   เครือรัฐออสเตรเลีย ( Commonwealth of Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เกาะแทสเมเนีย และเกาะอื่นๆในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรเลียประกอบด้วย อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออกทางเหนือ หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู และนิวแคลิโดเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือ และนิวซีแลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้                       
   ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็นที่ราบสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีป  ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง  

ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น 6 รัฐ ได้แก่ รัฐนิวเซาท์เวลส์  รัฐควีนส์แลนด์  รัฐเซาท์ออสเตรเลีย  รัฐแทสเมเนีย  รัฐวิกตอเรีย  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย  นอกจากนี้ยังมีดินแดนหลักๆบนแผ่นดินใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี และออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี(เขตเมืองหลวง) และดินแดนเล็กน้อยอื่นๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว ดินแดนนั้นมีลักษณะเดียวกับรัฐ แต่รัฐสภากลางสามารถค้านกฎหมายใดก็ได้จากสภาของดินแดน ในขณะที่ในระดับรัฐ กฎหมายสหพันธ์จะค้านกับกฎหมายรัฐได้เพียงในบางด้านตามมาตรา 51 ของรัฐธรรมนูญ อำนาจนิติบัญญัติอื่นๆนั้นเป็นของรัฐสภาของแต่ละรัฐ (อ้างอิงจาก  http://th.wikipedia.org )

 

   เอกสารการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัคร

  1.หนังสือเดินทางตัวจริง  เล่มปัจจุบัน จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และเล่มเก่า ( ถ้ามี )             

  2.แบบฟอร์อมใบสมัครจากสถานทูต                                                 

  3.รูปถ่ายติดใบสมัคร รูปสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีขาว

  5. บัตรประชาชน                      

  6. ทะเบียนบ้าน                           

  7. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน)

  8.ใบจดทะเบียนสมรส (ถ้าเคยสมรสมาก่อน)

  9. ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

 10. ใบรับรองงาน/ใบลางาน (ถ้ายังทำงานอยู่) 

 11.กรณีมีกิจการส่วนตัวให้ยื่นใบจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรอง

 12.สำเนาบัญชีธนาคารย้อยหลัง 6 เดือน ออมทรัพย์  พร้อมสมุดเล่มจริง

 13.โฉนดที่ดิน /หลักฐานทางทรัพย์สินที่เป็นชื่อของตัวเอง(ถ้ามี)

 14.หลักฐานการโอนเงิน/รับเงิน  จากแฟน/สามี/ญาติ ( ถ้ามี )

 15. หลักฐานการติดต่อกับแฟน/สามี/ญาติ

 16.เอกสารคนรับรอง (กรณีมีผู้รับรอง)

ระยะเวลาในการยื่น            15 วันทำการ

ค่าธรรมเนียม                       4,750  บาท  (  รวมค่าบริการ VFS ) ค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต

สถานที่ยื่น                           ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ สุขุมวิท 13 เขตคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา    กรุงเทพ 10110 ( ใกล้สถานี รถไฟฟ้านานา ทางออกหมายเลข 3 ) 

เวลาทำการ                         จันทร์ วันศุกร์: 09:00 - 11:30 น.

เวลายื่นวีซ่า                        จันทร์ ศุกร์  เวลา 09.00 – 11.30

ค่าบริการ  5,000 บาท มีดังต่อไปนี้ 

1. กรอกฟอร์มใบสมัคร  

2. จองคิวยื่นวีซ่า

3. ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสาร

4. ออกใบจองตั๋วเครื่องเครื่องบิน

5. บริการยื่น - รับ วีซ่าแทน

6. บริการส่ง EMS   


   << Back

Contact us:  Office Location

ARNA EDUCATION AND SERVICES CO.,LTD.
754/8 Rangsiya  Village soi Punnawithi 22, Sukhumvit 101 Rd.
Pharkanong Bkk 10260

Mobile No. 087-712-6189/ 098-329-3588
Tel : 02-108-7687, Fax : 02-011-9105 

Email:  thitiporn536@gmail.com, arnaeduc@gmail.com

How to get here: 

(Take a BTS skytrain get off at the Punnawithi BTS exit 1 just walk downstairs and turn left then walk straight  until you reach Sukhumvit 101 from there you can take a motorcyle going to Punawitthi Soi 22 travel time for about 10mins fare for Motorcycle ( 10 Baht) arrive at Punawitthi soi 22 please turn right you can see our company Arna Education & Services Co., LTD License and RregistrationChaengwattana Immigration Map


Visitors
Today 73
Yesterday 178
Total 91,566
Page Views
Today 75
Yesterday 276
Total 125,419
Content info :
Arna Education and Services Company Limited
Rangsiya Housing Estate, Sukhumvit Road,
Punawithi Lane, Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong District, Bangkok  
Mobile No.: 087-712-6189/ 098-329-3588 / 098-287-8990
Tel: 02-108-7687  
Fax No: 02-011-9105
Email:thitiporn@gmail.com / arnaeduc@gmail.com
Line ID : 0983293588   Skype: Thitiporn.Doucette
www.arnaeducationservices.co.th

Thai Goverment Link :
 
เว็บสำเร็จรูป
×